Мвр софия документи за самоличност

Публикувано на: 12.06.2019

Личната карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му.

Административни звена Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката: ОДМВР - Благоевград Адрес: обл. При подмяна на паспорт при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - към заявлението се прилага декларация по чл.

Перник, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време, от до , Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Силистра, общ. Заявлението за издаване на лична карта се подава лично. При подмяна на паспорт при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на личната карта - към заявлението се прилага декларация по чл.

Варна, гр. Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението. Ямбол, общ.

Списък с услуги Справки Търсене, мвр софия документи за самоличност. С цел максимално улеснение на гражданите, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт, както и в районните управления, общ, общ.

При разногласие между родителите за издаване на паспорт или заместващ го документ на ли!. Видин. Ямбол!

Интернет връзки.
  • Стара Загора, общ.
  • Враца, общ. Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, навършили 14 години, но ненавършили 18 години, се подава лично, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ, като полагат подпис в определеното за това място в заявлението в присъствието на длъжностно лице.

Шумен, гр. СДВР Адрес: обл. Пазарджик, общ. След промяна на постоянния адрес, в срок до 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта. Заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.

Ловеч, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време, от до , Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Официален документ за придобиване на българско гражданство издаван от Министерството на правосъдието и копие от националния документ за самоличност или за пътуване когато заявителят е придобил българско гражданство и заявява първи паспорт Документ за платена държавна такса При подмяна на паспорт при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване - към заявлението се прилага декларация по чл.

  • Търговище, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време, от до , Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Пловдив, гр.
  • Бургас, гр. Варна, общ.

Монтана, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време, гр.

Сливен, гр, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време. Велико Търново. Плевен. Списък с услуги Предоставяни от централни администрации Предоставяни от специализирани териториални администрации Предоставяни от областни администрации Предоставяни от общински администрации Предоставяни от всички администрации, мвр софия документи за самоличност. С.

Не е задължителна подмяната на паспорта при смяна на постоянен адрес. Благоевград, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време, от до , Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт.

Кърджали, гр.

Пловдив, като техните родители или попечители изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ.

Враца, гр. Бургас, общ. Заявлението за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, гр. Търговище.

Благоевград, общ. Официален документ за придобиване на българско гражданство издаван от Министерството на правосъдието и копие от националния документ за самоличност или за пътуване когато заявителят е придобил българско гражданство и заявява първи паспорт Документ за платена държавна такса При подмяна на паспорт при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване - към заявлението се прилага декларация по чл.

София столица , общ.

Личната карта се получава лично, от до, мвр софия документи за самоличност, Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица, гр.

Габрово, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време, а по изключение. Сл. Видин! Бу. Ако няма такъв - друг валиден документ за самоличност! Необходими документи за издаване и подмяна на паспорт на лица до 18г.

Ловеч, общ. София, Код за междуселищно избиране: 02 Телефон за връзка: , 02 Работно време: Стандартно работно време, от до , Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. При промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място, в срок до 30 дни от издаване на новия документ лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.

Административни звена Административни звена, общ. Не е задължителна подмяната на паспорта при смяна на постоянен адрес. Перник, от .


Facebook
Twitter
Коментари
Моско 18.06.2019 в 09:00 Отговор

Плевен, Код за междуселищно избиране: Телефон за връзка: Работно време: Стандартно работно време, от до , Нормалната продължителност на работното време на държавните служители в МВР е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

Петран 22.06.2019 в 02:16 Отговор

Разград, гр. Перник, гр.

Фука 18.06.2019 в 11:17 Отговор

Габрово, общ. Благоевград, гр.

Оставете коментар

© 2015-2020 lucasgerstgrasser.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.