Изследване на операциите и приложно програмиране

Публикувано на: 16.07.2019

Файл с решението на примерната задача за максимална печалба при ограничени ресурси. Файлът съдържа всички теми, които се преподават на теоретичните упражнения по ИО.

Организация и съдържание на курса Файл. Основен метод за решаването на екстремалната задача в линейното оптимиране е симплекс метода или симплекс алгоритъма и неговите разновидности: двойствен симплекс метод , мрежов симплекс метод , метод на амебата или метод на Нелдър-Мийд и др. Освен симплекс метод, съществуват и други , в някои случаи дори по-бързи методи като алгоритъм на Кармаркар и елипсоидаления метод. Мрежови графици Файл. Файл с решенията на примерните задачи за дажба и диета.

Информатика и КН Асистенти: Гл. Митев за спец. Информатика и КН и всички лекции на спец. Прескочи на основното съдържание. Формално, екстремална задача е задачата за намиране на екстремум на функция.

Файл с решението на примерната задача за максимална печалба при ограничени ресурси.

Съдържание

В тази тема ще се запознаем с един метод за решаване на задачи от мрежовото планиране. Канторович дава алгоритъм за решаване на конкретни оптимизационни задачи през и показва тяхното изключително значение за практиката. Файл за решаване на примерната задача за управление на персонала. Студентите могат да ползват подготвените упражнения по дисциплината Линейно оптимиране. Друга класическа задача, която води до линеен модел, е тази за смесване на различни продукти с цел получаване на нов продукт с определени характеристики или свойства.

  • Този модел е по-общ от класическата транспортна задача, при която превозите се осъществяват директно между начални и крайни пунктове. Метод на критичния път Файл.
  • Задача за разпределение на оборудването. Основни понятия в линейното оптимиране Файл.

Файл за решаване на примерната задача за назначения. Митев за спец. Файл за решаване на примерната задача за покритие! Примерна задача за управление на персонала Файл. Математически модел на примерната задача за управление на персонала Файл. В края на тази плувен басейн софия парк вие ще знаете как да направите математически модел на конкретни задачи за назначения.

Представяне по теми

Прескочи на основното съдържание. В тази тема ще научите как може да се интерпретира икономически теорията за двойственост в линейното оптимиране.

Мрежово планиране.

Задача за линейно разкрояване при критерий минимално количество на отпадъка. Категории : Приложна математика Математическо оптимиране. Въведение в курса За преподавателите в този курс Лектори: Доц! Участвайте Защо.

Примерна транспортна задача Файл. Файл за решаване на примерната транспортна задача. В тази тема ще научите как се правят математически модели на задачи, свързани с работа на смени.

Задача с ограничения или - или Either Or Problem. Математически модел на примерната транспортна задача с междинни пунктове Файл. Примерен писмен практически изпит Файл. Задача за линейно разкрояване при критерий максимален брой комплекти? Математически модел на примерната транспортна задача Файл.

Файл за решаване на примерната задача за назначения? Примерна задача за покритие Файл.

Златева Файл. Именни пространства Статия Беседа. В това число Задача за търговския пътник , задача за назначенията , задача на вариационното смятане , задача за диетата и др. Транспортна задача Transportation Problem.

Математически модел на примерната задача за диета Файл. Да се има предвид, че хорариумът за упражненията по ЛО е 30 уч. Разписание на упражненията Файл. За подробности вижте Условия за ползване.


Facebook
Twitter
Коментари
Маринел 20.07.2019 в 04:38 Отговор

Задача за управление на персонала Shifts Problem. В тази тема ще научите как се правят математически модели на производствени задачи чрез свеждането им до класическа транспортна задача.

Оставете коментар

© 2015-2020 lucasgerstgrasser.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.