Център за образователни програми и социални инициативи ямбол

Публикувано на: 26.07.2019

Обучителни програми. Индикатори Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността Индикатор 2 Брой подкрепени специализирани институции за подобряване качеството на грижа в тях.

Втори конкурс: Възможности за финансиране. През първата част ще бъде направен публичен отчет за изпълнението на проекта и постигнатите резултати.

Нашите партньори. Занятията ще се ръководят от опитни водещи владеещи интерактивни методи за работа с деца със специални потребности. Познаваме ли добре целeвите групи с които работим. Въз основа на напарвената оценка ще бъдат разработени и ИПГ, които ще съдържат по-детайлна формулировка на дейностите и начинът, по който те ще бъдат реализирани.

Вход FAQ, център за образователни програми и социални инициативи ямбол. За справки и заявки за обучение обръщайте се пряко към софийския офис или към младежките образователни центрове:. Програмна дейност Събития и продукти Демокрация, права на човека и добро управление Социално включване и овластяване на уязвими лечение на болки в панкреаса Устойчиво развитие и опазване на околната среда Изграждане на капацитет на НПО Двустранни отношения Регистър на минималните помощи.

Организаторите поемат отговорността да осигурят подходящо помещение за провеждане на обученията. Съвместна програма на Център "Отворено образование и Бургаски свободен университет за получаване на диплома за професионална квалификация за управление на образователните промени. Наръчник за изпълнение и управление на проекти.

Информацията е актуализирана на: Първи конкурс: Формуляри за кандидатстване. Първи конкурс: Приложения към договор - образци.

Център за Образователни програми и социални инициативи

Ролята на отсъстващия родител и може ли той да бъде заместен. Организации и институции, които могат да ми помогнат. Цена: Участниците заплащат по 40 лв. Справяне с агресивно поведение. Моето дете.

Европейски съюз. Речник на съкращенията. Близките хора, които ме подкрепят. Приложения към договор - образци. Подготовка и провеждане на телевизионни предавания Ще бъдат подготвени и излъчени 2 ТВ предавания за нашия проект.

Стремежът ни ще бъде децата да изработват определени предмети: рисувани картички, март.

Още в ЯМБОЛ

Организации и институции, които могат да ми помогнат. Занятията ще се водят от опитни специалисти от ЦОПСИ, като в някои от сесиите помощ ще им бъде оказвана и от консултантите. Трети конкурс: Възможности за финансиране. Информацията е актуализирана на:

Аз като родител. Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа. Регионално развитие. Справяне с агресивно поведение. Конкурси за набиране на проектни предложения.

Център за образователни програми и социални инициативи

Национално финансиране. Ще бъде създадена нов тип организация за обгрижване на децата — защитените пространства, което ще ги доближава в максимална степен до живот в едно семейно жилище. Моите права и правата на другите — предпазване от агресивно поведение. Деца с физически уврждания В. Занятията ще се ръководят от опитни водещи владеещи интерактивни методи за работа с деца със специални потребности.

Поведение в непозната обстановка и при необичайни ситуации. Формат А5, цветни фотографии, за да го видите. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка. Източник на финансиране. Как да общувам с другите деца и с възрастните. Разпределение на роли и отговорности.

Нашите партньори! Втори конкурс за набиране на проектни предложения януари - март г.

Занятията ще се водят от опитни специалисти от ЦОПСИ, като в някои от сесиите помощ ще им бъде оказвана и от консултантите. Особено важна ще е съвместната работа на представители на различни структури на гражданското общество: местна власт, държавна институция и неправителствени организации, което ще помогне за преодоляване на взаимното непознаване, неразбиране и нереализирани до сега възможности за сътрудничество.

Мрежа "Отворено образование".

Всеки модул е в рамките на два дни по осем часа. Особено важна ще е съвместната работа на представители на различни структури на гражданското общество: местна власт, което ще помогне за преодоляване на взаимното непознава. Те могат да се променят в зависимост от характера на разглежданите въпроси от ПС. Първи конкурс за набиране на проектни предложения.


Facebook
Twitter
Коментари
Костантин 04.08.2019 в 04:40 Отговор

Супервизиите ще се правят веднъж месечно под ръководството на опитен специалист и ще продължават по 2 дни.

Здравина 28.07.2019 в 09:32 Отговор

Планирани резултати: 20 представители на 8 НПО с усвоени нови знания и умения, които ще им помогнат да извършват качествени социални дейности; 30 роми и хора с увреждания ще могат да формулират по-точно своите искания и потребности; изграден работещ Съвет за сътрудничество и взаимодействие с 9 участника от 3 целеви групи; предложени 8 идеи за общи платформи, които са обсъдени от граждани; проведени 4 срещи с местни ръководители; проведена 1 публична дискусия със участника и 1 седмица на отворените врати с участника; разработени и разпространени 6 вида информационни и медийни продукти, достигнали до над 5 местни граждани.

Оставете коментар

© 2015-2020 lucasgerstgrasser.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.