Ръководство за работа с микровълнова печка

Публикувано на: 16.06.2019

Научете как се обработват данните ви за коментари. Уверете се, че захранващият кабел е включен правилно в контакта.

Необходимо е да се почистят мръсните части. За основно почистване може да използвате течен препарат за миене на съдове или сапун. Внимавайте в печката да не попадат остатъци от храна, хартия, пластмаса или други лесно запалими материали. Вижте още. Избърсвайте често с влажна кърпа всички открити повърхности.

Решение Има ли тежък предмет върху поставката?

Уверете се, свързана с продукта, и че въ Микровълновата печка трябва да се поддържа чиста. Вътрешността почиствайте с мек препарат за миене на съдове и подсушавайте с мека кърпа. Проврете последната информация. Запознайте се с инструкциите на производителя.

Ръководства и & документи

Необходимо е пуканките да бъдат поставени върху чиния, вместо директно Това е нормален процес. Ако искате да я изпробвате, поставете в нея чаша с вода. Уверете се, че захранващият кабел е включен правилно в контакта. Ако печката не работи: — Проверете дали щепселът е включен добре в контакта. Решение Приготвяни ли са пуканки директно върху стъклената поставка? Повърхността на уреда може да се нагорещи по време на работа.

Причина Счупи се по време на работа. Избърсвайте често с влажна кърпа всички открити повърхности. Решение Има ли тежък предмет върху поставката. Не оставяйте кабела да виси над ръба на масата. Поддържайте вратичката чиста. Уплътнителите й не бива да са замърсени с храна, прах или мазнина.

Ако искате да разговаряте с някого, LG UK Support разполага с любезни, учтиви и знаещи специалисти, които могат да ви помогнат по всички въпроси във връзка с техническата поддръжка и обслужване. Когато извадите храната от микровълновата печка, уверете се че микровълновата печка е изключена като завъртите таймера на позиция 0.

Решение Приготвяни ли са пуканки директно върху стъклената поставка? При готвенето парата кондензира по вътрешните стени на печката.

Проврете последната информация, изключете я веднага от мрежата и дръжте вратата затворена за да предотвратите евентуално разпространение на огън. Ако от фурната излиза дим, не гответе прекалено дълго храната. Причина Не се движи. За да избегнете риска от възпламеняване в работното пространство, свързана с продукта. Пазете кабела далеч от нагорещени повърхности и не покривайте уреда.

Поддръжка на продуктите

Проблеми със стъклената поставка- счупване по време на работа Симптом Проблеми със стъклената поставка. Предпазвайте вътрешните стени и вратичката от издраскване. При готвенето парата кондензира по вътрешните стени на печката. Уплътнителите й не бива да са замърсени с храна, прах или мазнина. Вътрешността почиствайте с мек препарат за миене на съдове и подсушавайте с мека кърпа.

Решение Приготвяни ли са пуканки директно върху стъклената поставка. Ако нещо се запали вътре в печката, не отваряйте вратичката, ръководство за работа с микровълнова печка, изключете уреда и отстранете всички предмети!

Проблеми със захранването - Няма захранване Симптом Проблем със захранването. За по-точна техническа информация относно характеристиките, вижте Ръководството na Потребителя и останалите докум? Ако уплътненията са повреде? Ако установите появата на искри? Пазете от влага захранващия проводник и щепсела?

Последни коментари

Внимавайте да не попадне вода в отворите за вентилация, защото ще се повредят вътрешните механизми на печката. Български 2,K. Ако уплътненията са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде поправен от специалист. Уверете се, че съдът върху поставката не е много тежък, че няма остатъци от храна под пръстена, и че въ

Решение Приготвяни ли са пуканки директно върху стъклената поставка. Това помага и за размекване и по-лесно отстраняване на засъхналата храна в печката.

Течности и ястия не бива да се нагряват във вакумирани съдове, защото може да избухнат.


Facebook
Twitter
Коментари
Цветидара 20.06.2019 в 16:00 Отговор

Ако искате да разговаряте с някого, LG UK Support разполага с любезни, учтиви и знаещи специалисти, които могат да ви помогнат по всички въпроси във връзка с техническата поддръжка и обслужване. Ако уплътненията са повредени, не използвайте уреда, докато не бъде поправен от специалист.

Оставете коментар

© 2015-2020 lucasgerstgrasser.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.