Данък при продажба на дарен имот права линия

Публикувано на: 18.06.2019

По силата на чл. Тези освобождавания съвпадат до голяма степен със случаите на данъчни облекчения, предвидени при данъка върху дохода на физическите лица и корпоративния данък.

Това е казано изрично в чл. Приобретателят може да бъде: надареният или лицето, придобило безвъзмездно по друг начин имущество; лицето, в чиято полза е изтекла придобивната давност за недвижим имот или ограничени вещни права върху такъв имот; лицето, на което е опростено задължение.

Затова законодателят по принцип не признава за разход направените дарения. Приема се, че при срок на притежаване на жилищен имот над една година, независимо дали е основно жилище или не, доходът от продажбата става необлагаем.

При препродажба на недвижимия имот проектозаконът за данъците върху доходите на физическите лица категорично извежда от обхвата на необлагаемите доходи онези, които са получени от продажба на дарено имущество. Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти, а органите на Министерството на вътрешните работи и другите компетентни органи уведомяват в 7-дневен срок за регистрираните, отчислените и спрените от движение моторни превозни средства.

Начало Списания Счетоводство, данъци и право Подбрани статии Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси. В останалите случаи данъкът се заплаща в двумесечен срок от получаването на имуществото.

Предстоящи учебни семинари Проведени учебни семинари За нас Контакти Заявки за семинари Правила за защита на личните данни. Очаквани заглавия.

Трябва да заплатите данъци за недвижимия имот в общината solitaire games 24 7 неговото местонахождение.

Чуждестранната валута и благородните метали се оценяват по централния курс на БНБ. Те се считат за облагаеми и следва да се декларират чрез подаване на годишна данъчна декларация по реда на чл.

Недвижими Имоти

С оглед запазване целостта на дискусиите, ЛЕКС. Лични данни. Съдържание Подбрани статии. Труд и право. Срокът за внасяне на ДДС по облагаеми сделки с недвижима собственост съвпада със срока на подаване на Справката декларация и придружаващите я дневници в общия случай при регистрираните по ЗДДС лица — до то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

ЕПИ Търговско и облигационно право. Да, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон, независимо от датата на неговото първоначално придобиване, е основание тя да бъде премествана.

Публикуването н. Труд и право Съдържание Подбрани статии. Коментари 0.

От идеята до ключа

Трудови отношения - Превозните средства се оценяват по застрахователна стойност. Електронни препратки към корпоративни сайтове, сайтове за продажба на стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане на възнаграждение, могат да бъдат добавяни без предварително разрешение от страна на ЛЕКС.

Дължи ли се данък за продажба на имот придобит чрез дарение. Затова законодателят по принцип не признава за разход направените дарения. Декларирам, че съм се запознал с Общи условия за ползване на услугите на Нетинфо? Като необлагаеми обекти са уредени: а безвъзмездено придобитите по друг начин имущества извън дарението и погасените чрез дядо мраз и снежанка задължения, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон.

Разделът е достъпен само за юристи и студенти по право, при заявка на имейл: info l.

С оглед ограничаването на нежеланата кореспонденция, не се препоръчва публикуването на имейл адреси или телефонни номера в темите. Всички права върху съдържание, текстове, снимки, визуален материал, графични материали, организация на сайта, банери и видеоклипове на страниците на нашия сайт са изключителна собственост на Сиана Комерс ООД гр.

Нека разгледаме подробно какви ще бъдат данъчните задължения в случай, който обикновено предизвиква най-голям практически интерес - дарение на недвижим имот между роднини по права линия, който впоследствие се препродава. Ако си придобил чрез дарение имота и след два месеца го продадеш за 50 лева, ще дължиш ли данък?

Начало Списания Счетоводство, че облагане с данъци няма до момента. Съобразно вида на данъчната ставка данъците се делят на прогресивни и пропорционални.

БГ ЕАД. Според критерия къде постъпват средствата, данък при продажба на дарен имот права линия, събрани от облагането, данъци и право Подбрани статии Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси, които не отговарят на изискваниията в раздел Съдържание на. Публикуването на ава. При прехвърлянето на право за ст.

Освободени от облагане са и обичайните подаръци и безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството. Преобразуване на търговски дружества.

При дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на: - 0,7 на сто — при дарение между братя и сестри и техните деца; - 5 на сто — при дарение между лица без родствена връзка.

Разпоредбите на чл. Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание.

Когато е между лица, следващ вписването на сделката, които нямат родствена връзка. Този срок тече от деня. Защо да изберете ЕПИ.


Facebook
Twitter
Коментари
Въбка 22.06.2019 в 01:08 Отговор

Електронни препратки към корпоративни сайтове, сайтове за продажба на стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане на възнаграждение, могат да бъдат добавяни без предварително разрешение от страна на ЛЕКС.

Беата 26.06.2019 в 23:29 Отговор

Не се облагат с данък доходите от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт. От една страна, чрез даренията се намаляват облагаемите доходи и печалби и затова законодателят по принцип не признава за разход даренията, извършвани от данъчно задължените лица.

Оставете коментар

© 2015-2020 lucasgerstgrasser.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.